title_vn

0976 307 779

Ti?ng Vi?t (Vietnamese)English (United Kingdom)
Home

Gi?i thi?u

Tn Cng ty: Cng ty TNHH S?n xu?t Th??ng m?i Xy d?ng ?i?n Ph Tri?u

??a ch?: B10/14F ?p 2, X V?nh L?c B, Huy?n Bnh Chnh, TP. HCM

Website: www.dienphutrieucom - Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Gi?y ch?ng nh?n ??ng k kinh doanh s?: 4102054264
M s? thu?: 0305224371

index_20Ph Tri?u l Cng ty chuyn s?n xu?t cc lo?i t? ?i?n, mng cp, thang cp ?i?n; l?p ??t h? th?ng t? ?i?n; xy d?ng tr?m bi?n p, ???ng dy ?i?n. Cng v?i s? pht tri?n m?nh m? c?a n?n kinh t? Vi?t Nam trong th?i k? h?i nh?p, ??c bi?t l pht tri?n cc ngnh cng nghi?p nh? trong ? c ngnh c? kh, Ph Tri?u ???c thnh l?p l nh?m ?p ?ng nhu c?u c?a n?n kinh t?. Cng ty chng ti v?i ph??ng chm Ch?t l??ng l trn h?t cng v?i ??i ng? k? s? chuyn nghi?p v cng nhn lnh ngh? c kh? n?ng ?p ?ng ???c cc yu c?u m khch hng ?? ra trong cc l?nh v?c sau:

edit_unpublishedS?n xu?t:

* V? t? ?i?n g?m: t? phn ph?i, t? t? b, t? ?i?n k?, t? tr?m,
* Thang, mng cp cho h? th?ng cp ?i?n
* Cc ph? ki?n l??i ?i?n

edit_unpublishedThi cng l?p ??t:

* L?p ??t h? th?ng t? ?i?n phn ph?i, t? ?i?n ?i?u khi?n, ?i?n cng nghi?p
* L?p ??t h? th?ng t? b?ng ?i?n trung v h? th?

edit_unpublishedTh??ng m?i:

* Cung c?p cc thi?t b? cho t? ?i?n phn ph?i v t? ?i?n ?i?u khi?n
* Cung c?p cc thi?t b? ?i?n trung v h? th?

edit_unpublishedXy l?p: xy d?ng, s?a ch?a, b?o tr h? th?ng ?i?n ??n 35kV

Cng ty chng ti cam k?t s? ?em l?i nh?ng s?n ph?m lm hi lng Qu khch hng; ??ng th?i lun l?ng nghe ki?n c?a khch hng ?? t? hon thi?n s?n ph?m c?a mnh. Chng ti mong mu?n ???c h?p tc v?i t?t c? Qu khch hng trong v ngoi n??c ?? ???c ph?c v? cho qu khch cc s?n ph?m ch?t l??ng v gi c? h?p l.

 

S?n Ph?m N?i B?t

Gi?i thi?u

aaa

Ph Tri?u l Cng ty chuyn s?n xu?t cc lo?i t? ?i?n, mng cp, thang cp ?i?n; l?p ??t h? th?ng t? ?i?n; xy d?ng tr?m bi?n p, ???ng dy ?i?n.

Chi ti?t

Cng trnh tiu bi?u

mod_vvisit_counterToday131
mod_vvisit_counterAll days262206