title_vn

0976 307 779

Ti?ng Vi?t (Vietnamese)English (United Kingdom)

Tri ng??c v?i s? t??ng t??ng c?a nhi?u ng??i, th? ph?m t?ng ht mu v gi?t ch?t gia sc ? nhi?u n??c trn th? gi?i ch? l nh?ng con ch hoang m?c b?nh gh?, ch? khng ph?i qui v?t hung d?.

Xc m?t con ch hoang m?c b?nh gh?. ?nh: Discovery.

Discovery cho bi?t, nh?ng cu chuy?n th?n b v? chupacabras ngh?a l con v?t ht mu d trong ti?ng Ty Ban Nha b?t ??u sau khi ng??i dn pht hi?n nh?ng xc c?u v?i ba l? th?ng kh su ? ng?c t?i Puerto Rico v Mexico vo n?m 1995. Nh?ng l? th?ng ?y khi?n mu c?a cc con v?t ch?y h?t ra ngoi.

Xc gia sc v?i l? th?ng trn thn ti?p t?c ???c tm th?y ? nhi?u n?i t?i chu M? nh? Chile, Argentina, Nicaragua v M?. Th?m ch ng??i ta cn th?y hi?n t??ng t??ng t? ? nh?ng n??c bn ngoi chu M? nh? Nga, Ukraina, Ty Ban Nha. Nhi?u ng??i kh?ng ??nh h? nhn th?y nh?ng con v?t k? qui c hnh th gi?ng ch, chu?t ho?c ??ng v?t b st v?i m?i di, r?ng nanh l?n, b? long mu ?en ho?c xanh xm v c mi kh ch?u.

D? lu?n cho r?ng nh?ng con v?t k? qui ? ? gi?t ch?t gia sc. Th?m ch nhi?u ng??i ? chu M? Latinh cn ph?ng ?on qui th chupacabra l s?n ph?m ngoi mu?n c?a m?t cng trnh khoa h?c b m?t ???c th?c hi?n trong r?ng c?a Puerto Rico. Ng??i ta cho r?ng chng dng r?ng nanh ?? ch?c vo c? th? con m?i v ht mu.

Nh sinh h?c Barry Oconnor c?a ??i h?c Michigan t?i M? cng cc ??ng nghi?p ? tm hi?u chupacabra trong nhi?u n?m. Sau khi xu chu?i cc b?ng ch?ng d?a trn c? s? khoa h?c, ng k?t lu?n chupacabra chnh l nh?ng con ch hoang m?c b?nh gh? l?. Th? ph?m gy b?nh gh? l? c?a ch l nh?ng con bt.

Khi nh?ng con bt ??u trn c? th? ch hoang, chng gy tnh tr?ng vim nhi?m da khi?n da c?a ch tr? nn dy h?n, ??ng th?i nhi?u v?t l? lot xu?t hi?n trn da ch. S? vim nhi?m khi?n mu khng th? t?i ???c cc nang lng, v th? lng r?ng d?n. Trong nh?ng tr??ng h?p n?ng, vi khu?n c th? xm nh?p vo da v gy vim nhi?m th? c?p. Nh?ng v?t vim nhi?m c?a vi khu?n t?o nn mi hi th?i.

Nh?ng t?i sao ch hoang t?n cng gia sc?

Do ch hoang m?c b?nh gh? r?t y?u nn chng g?p kh kh?n trong ho?t ??ng s?n m?i. V th? nhi?u con bu?c ph?i t?n cng gia sc v chng l m?c tiu d? b? h? g?c h?n so v?i th? r?ng hay h??u, Oconnor gi?i thch.

Ch hoang khng ph?i loi duy nh?t m?c b?nh gh?. Nhi?u loi ??ng v?t khc, nh? sc, c?ng b? bt t?n cng. T?i M?, sc th??ng xuyn l?ng v?ng trn nh?ng con ???ng g?n r?ng. Nh?ng con sc b? gh? r?t y?u nn chng th??ng b? t cn ch?t do khng ?? s?c ?? ch?y thot m?i khi t lao t?i.

Ngu?n: VNexpress.net

 

Gi?i thi?u

aaa

Ph Tri?u l Cng ty chuyn s?n xu?t cc lo?i t? ?i?n, mng cp, thang cp ?i?n; l?p ??t h? th?ng t? ?i?n; xy d?ng tr?m bi?n p, ???ng dy ?i?n.

Chi ti?t

Cng trnh tiu bi?u

mod_vvisit_counterToday115
mod_vvisit_counterAll days262190